Projekty z referencjami

Referencje w Rosji (nie ostatecznie)

Przedsiębiorstwo z niemieckiego indeksu giełdowego DAX- Prawo umów. Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo dewizowe i podatkowe, Prawo pracy, bieżąca pomoc prawna w Rosji,
Dostawca dla przemysłu samochodowego (Austria) –doradzanie cudzoziemcom, postępowania dotyczące pozwoleń na pracę, Prawo umów i podatkowe.
Dostawca dla przemysłu samochodowego (Niemcy) – założenie spółki córki w Rosji, budowa miejsca produkcji i bieżąca opieka prawna w Rosji
Wiele przedsiębiorstw budowlanych ( z Niemiec i Austrii)- doradztwo prawne i podatkowe w ramach bieżących budów fabryk, dróg, tuneli, budynków oraz obiektów przemysłowych.
Wielu producentów maszyn rolniczych ( z Niemiec) – założenie spółek córek w Rosji,
utworzenie miejsca produkcji oraz sieci sprzedaży, ochrona marek i patentów, bieżąca obsługa prawna w Rosji,
Przedsiębiorstwo przetwarzania kwarcu (z Niemiec) – doradztwo prawne związane z utworzeniem spółki –córki, produkcją i wydobyciem surowców naturalnych,
Firma energetyczna, budowlana i przedsiębiorstwo planowania (Niemcy)- założenie spółki córki w Rosji,
Przedsiębiorstwo produkcji kabli ( Niemcy) –rejestracja spółki-córki i bieżące doradztwo dotyczące wszelkich pytań prawnych w Rosji,
Międzynarodowe przedsiębiorstwo aranżacji sklepów ( z Austrii) – doradztwo prawne w pełnym zakresie w Rosji,
Producent opakowań szklanych (Niemcy) –obsługa prawna spółki-córki w zakresie prawa patentowego w Rosji,
Producent maszyn (Niemcy) – doradztwo prawne dotyczące umów o roboty budowlane związane z remontem Teatru Balszoj,
Zakład metalurgiczny (Niemcy) –rejestracja spółki-córki w Rosji i bieżąca obsługa prawna w pełnym zakresie na terytorium Rosji,
Producent włókien szklanych (Niemcy) rejestracja spółki-córki w Rosji i bieżąca obsługa prawna w pełnym zakresie na terytorium Rosji,
Producent techniki medycznej (Niemcy)-rosyjska spółka córka niemieckiej spółki, reprezentacja w zakresie prawa pracy,
Producent urządzeń dla gastronomii (Niemcy)- pomoc prawna dotycząca współpracy z głównym dystrybutorem w Rosji,

Niektóre referencje na Ukrainie (nie ostatecznie)

Firma z niemieckiego indeksu spółek giełdowych DAX – doradztwo w zakresie umów, prawa spółek, prawa budowlanego i prawa pracy
Wiele przedsiębiorstw budowlanych ( z Niemiec i Austrii) –doradztwo prawne i podatkowe w ramach budowy urządzeń przemysłowych, dróg, tuneli, budynków
Dwa przedsiębiorstwa przetwarzania odpadów (Niemcy) – prawna i podatkowa obsługa bieżącej działalności przedsiębiorstw,
Producent farb i lakierów (Niemcy) – doradztwo prawne podczas tworzenia spółki-córki zajmującej się produkcją na Ukrainie Środkowej
Producent samochodowych systemów kierowniczych (Niemcy) -doradztwo prawne i podatkowe podczas zakładania spółki-córki na Ukrainie Zachodniej produkującej okablowanie dla przemysłu samochodowego, jak i doradztwo prawne dotyczące umów zakupu, zabudowy, dzierżawy, ochrony nieruchomości itp.
Firma logistyczna (Niemcy) – bieżące doradztwo prawne, podatkowe i w zakresie prawa celnego,
Audyt prawny, finansowy i podatkowy kopalni w Doniecku,
Audyt prawny, finansowy i podatkowy trzech kopalni, sprzedaż przedsiębiorstwa, udziały i inwestycje, restrukturyzacja
Audyt prawny, finansowy i podatkowy siedmiu przedsiębiorstw obróbki drewna na Ukrainie Zachodniej

Niektóre referencje z Bułgarii (nie ostatecznie)

Firma Cash& Carry (z Niemiec)
Firma Cash& Carry (z Niemiec)
Dostawca dla przemysłu samochodowego ( z Niemiec)
W zakresie energii odnawialnej ( Niemcy/Austria) – audyt i nabycie wielu przedsiębiorstw energii słonecznej,
Towarzyszenie wielu konsorcjom budowlanym z udziałem kapitału niemieckiego-( zamówienia publiczne w zakresie budowy dróg i torów kolejowych).